2021 EKİM CİLT 7 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD EKİM 2021  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 7  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013/2021.702

EFD Ekim 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Bütünleştirilmiş STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimi Tutumlarına Etkisi

The Effect of Integrated STEM Activities on Attitudes of Science Teacher Candidates towards STEM

M. Sabri KOCAKÜLAH

Bengisu ABACI

Aysel KOCAKÜLAH

PDF
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilim ile Rastlantı İlişkisi Hakkındaki Anlayışlarının İncelenmesi

Examining Pre-Service Science Teachers’ Understanding of the Relationship between Science and Serendipity

Yasemin DOYĞUN SOYSAL

Davut SARITAŞ

Hasan ÖZCAN

PDF
Web 2.0 Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effects of Web 2.0 Applications on the Self-Efficacy Beliefs of Science Teacher Candidates

Serkan TİMUR

Şirin YILMAZ

Didem KÜÇÜK

PDF
The Effects of Foreign Language Anxiety on Pupils at Secondary School

Yabancı Dil Kaygısının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Doğan KURTOĞLU

Osman SABUNCUOĞLU

PDF
5-8. Sınıf Öğrencilerinin Ayrılma Anksiyetesi, İrritabilite ve Davranışsal Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of the Relationship between Separation Anxiety, Irritability and Behavioral Problems of 5th-8th Graders

Arzu KAYA

PDF
EFD EKİM 2021 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
EFD