Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD Ekim 2023  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI:10.17932/IAU.EFD.2015.013/2023.902

EFD Ekim 2023 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

The Use of Mobile Applications for the Purpose of Teaching Vocabulary: Perceptions of EFL Teachers in Turkey

Kelime Öğretme Amaçlı Mobil Uygulamaların Kullanımı: Türkiye’deki İngilizce Öğretmenlerinin Algıları

Feyza ÖZDEŞ

Ayşe Betül TOPLU

PDF
Disgrafi (Yazma Güçlüğü) ile İlgili Müdahale Yöntem ve Stratejilerinin İncelenmesi

Examination of Intervention Strategies Related to Dysgraphy (Writing Difficulty)

Arif UÇAR

Fatih KOCA

PDF
Matematiksel Modelleme ve İnovatif Okuryazarlık İlişkisinin İncelenmesi

Examination of the Relationship of Mathematical Modeling and Innovative Literacy

Saliha KARA

Barış DEMİR

Cüneyt YAZICI

PDF

 

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi: Bilim Merkezine Sanal Gezinti

Examining Lesson Plans Prepared by Preservice Science Teachers: Virtual Trips to Science Centers

Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR

Esma KURBAN

PDF
Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Digital Literacy Status of Primary School Teacher

Cansu KALINKOL

Hüseyin ANILAN

PDF
EFD EKİM 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
EFD