2023 NİSAN CİLT 9 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD Nisan 2023  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 9  –  Sayı: 1

DOI:10.17932/IAU.EFD.2015.013/2023.901

EFD Nisan 2023 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Fen Eğitimindeki Meta-Analiz Çalışmalarının Sistematik Derlemesi

A Systematic Review of Meta-Analysis Studies in Scıence Education

Seçil BOZ

Hasan ÖZCAN

PDF
Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfkeleri ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Study of Relationship Between Trait Anger and Empathic Tendency Levels of High School Students

Buğra ÖZTÜRK

Özlem ŞENER

İbrahim DERİN

PDF
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ortadoğu ve Orta Asya Konularının İncelenmesi

Examination of the Topics of Middle East and Central Asia in the Social Studies Textbooks

Ali YALÇIN

Elif ALKAR

PDF

 

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Verilen Eğitim Hizmetlerinin Karşılaştırılması: Türkiye-Almanya Örneği

Comparison of Educational Services Provided for Individuals with Special Needs: The Case of Turkey-Germany

Tuğba ÖZTÜRK

PDF
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgüt Sağlığına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Perceptions of Teachers Working in Primary Schools Regarding Organizational Health

Zekeriya ÇİÇEK

Özgen KOÇ

Midrabi Cihangir DOĞAN

PDF
EFD NİSAN 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
EFD