2022 NİSAN CİLT 8 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD Nisan 2022  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 8  –  Sayı: 1

DOI:10.17932/IAU.EFD.2015.013/2022.801

EFD Nisan 2022 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Öğrencilerin Öğrenme Ortamı ve Öğretmenlerinin Kişilerarası Davranışına Yönelik Algılarının Fen Başarı ve Tutumlarına Etkisi

The Effect of Students’ Learning Environment and Teachers’ Interpersonal Behavior Perceptions on Science Achievements and Attitudes

Zeynep Neslihan ALIŞIR
Özgür Kıvılcan DOĞAN
Zeynep YILMAZ
Mustafa ÇAKIR

PDF
Okuldaki Etik Sorumluluklar ve Etkili Liderlik

Ethical Responsibilities and Effective Leadership in School

Füsun KUBİLAY

PDF
Ortaokul Öğrencilerinin RGM Tasarımlarının İncelenmesi: Çılgın Makineler Yarışıyor

Yabancı Dil Kaygısının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Engin KARAHAN
Ahmet Oğuz AKÇAY
Mehmet Arif BOZAN
Ömer GARAN
E. Şenay DOĞANER

 

PDF

 

Öğretmenlik Mesleğinin Genel Yeterliklerinde Kültürel Okuryazarlık

Cultural Literacy in the General Proficiencies of the Teaching Profession

Şennur DEMİR
Sevgi KINGIR

PDF
Covid-19 Döneminde Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması

Comparison of Distance Education Practices in Turkey and the United Kingdom in the Covid-19 Period

Halise BOSTANCIOĞLU

PDF
EFD NİSAN 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ
EFD