2022 EKİM CİLT 8 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD Ekim 2022  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 8  –  Sayı: 2

DOI:10.17932/IAU.EFD.2015.013/2022.802

EFD Ekim 2022 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Fen Bilimleri ve Matematik Dersleri Öğretim Programlarında Oran ve Orantı Kavramlarının Disiplinlerarası İlişkilendirmeler Bakımından İncelenmesi

An Examination on the Ratio and Proportion Concepts Located in Science and Mathematics Curricula in terms of Interdisciplinary Relationships

Ramazan ÇEKEN

PDF
YKS Öğrencilerinin Koronavirüs (Covıd-19) Korkusu, Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Examination of YKS Student’s Fear of Covid-19, Exam Anxiety, and Coping Attitudes

Besime Betül BİLGİÇ

Özlem ŞENER

PDF
Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

Development and Application of Secondary School Students’ Attitude Scale Towards STEM Education Applications

Gülsen KARABULUT

Betül TİMUR

PDF

 

6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlamadaki Başarıları İle Problem Çözmedeki Başarıları Arasındaki İlişki

The Relationshıp between 6th Grade Students’ Success in Reading Comprehension and Their Success in Problem-Solving

Erva Nur BAYRAK

Yasin SOYLU

PDF
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Görüşleri

Views of Pre-School Teachers on Book Reading Activities for Children

Şirin YILMAZ

Tuğçe TURGUNER

PDF
EFD EKİM 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
EFD