2021 NİSAN CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD NİSAN 2021

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 7 –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013/2021.701

EFD Nisan 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

OECD Ülkelerinin Gelişmişlik Düzeyleri ile Öğrencilerin Fen Okuryazarlık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

An Investigation of the Relationship between Development Levels of OECD Countries and Students’ Scientific Literacy Skills

Hasan ÖZCAN

Tuncay TUNÇ

Abdulkadir ÖZKAYA

PDF
Lise Son Sınıf Öğrencilerin Bilimsel Sorgulama Anlayışları: Farklı Lise Türlerinin Karşılaştırılması

Senior High School Students Views about Scientific Inquiry: Comparison of Different High School Types

Şirin GÜNDÜZ

Özgür Kıvılcan DOĞAN

PDF
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile İletişim Kalıpları Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Investigation of Pre-school Teacher Candidates’ Orientations in Their Family Communication Patterns in Terms of Some Variables

Bahar GÜMRÜKÇÜ BİLGİCİ

Ümit DENİZ

PDF
Teacher Education Students’ Career Adaptability and Vocational Personality Types

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Uyumları ve Mesleki Kişilik Tipleri

Yılmaz HASRET

Hülya ŞAHİN BALTACI

PDF
Aile Okuryazarlığı Kavramına Kuramsal Bir Bakış

A Theoretical Perspective of Family Literacy Concept

Aylin YILMAZ HİĞDE

Muhammet BAŞTUĞ

PDF
2018 İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre İncelenmesi

Exploration of 2018 Primary and Elementary Sciences Course Teaching Programs Outcomes According To the Revised Bloom Taxonomy

Filiz SAĞLAMÖZ

Yılmaz SOYSAL

PDF
Yükseköğretim Kurumlarında Zorunlu Olarak Okutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri İçin Müfredat Önerisi

A Curriculum Proposal for Compulsory Occupational Health and Safety Courses in Higher Education Institutions

Gökçe SÖNMEZ

PDF
Exploring Language Assessment Literacy of EFL Instructors in Language Preparatory Programs

İngilizce Hazırlık Programlarında Görev Alan Okutmanların Dil Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Araştırılması

Tuğba KAYA

Enisa MEDE

PDF
The Impacts of Bilingualism on Pre-Schoolers

İki Dilliliğin Anaokulu Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Nurdan Açelya KELEŞ

Osman SABUNCUOĞLU

PDF
Is Teaching English to Young Learners through Interactive Storytelling More Effective than Digital Storytelling?

Çocuklarda Yabancı Dil Öğretiminde Etkileşimli Hikâye Anlatımı Dijital Hikâye Anlatımından Daha Etkili Bir Yöntem Midir?

Ebru DEMİR

Ayşe Betül TOPLU

PDF
EFD NİSAN 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
EFD