2020 EKİM CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD EKİM 2020  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013/2020.602

EFD Ekim 2020 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Felsefesine Yönelik İnanç ve Tutumları 

Gülsüm TAŞCİ

Yasin SOYLU

PDF
Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Velilerinin Epistemolojik İnanç Profillerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Muhsin KILIÇ

Mehmet DEMİRBAĞ

PDF
An Investigation into the Efficiency of Writing Portfolios and Students’ Perceptions in Academic Context

Orkun UZUN

Osman SABUNCUOĞLU

PDF
Anadolu Lisesi Öğrencilerinin 2.Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenmelerinde Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Serap Gül AKGÜNEŞ

Osman SABUNCUOĞLU

PDF
A case study: Implementing Class Blog as a Learning Tool in English Language Teaching

Nurgül ÇAKIR KAYIŞOĞLU

Hülya YUMRU

PDF
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi’nde En Çok Kullanılan Çocuk Şarkılarının Notalarının, Çocukların Yaşlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Ve Şarkıların Türk Dili Prozodi Kurallarına Göre İncelenmesi

Oya Aylin BÜYÜKBAYRAM

Leyla PINAR TANSEVER

PDF
Robotik ve Kodlama Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

İsmail HAYMANA

Dilek ÖZALP

PDF
Türkiye Örnekleminde Stem Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi

Alp KAYA

Mehmet C. AYAR

PDF
Okul Öncesi Dönemden İlkokula Geçişte Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi

Nagihan PİŞİRİR

Mehmet C. AYAR

PDF
EFD EKİM 2020 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
EFD