2018 EKİM YIL 4 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD EKİM 2018  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Cilt: 4  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013

EFD Ekim 2018 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Öğretmen Adaylarının Entegre FeTeMM Öğretimine Yönelimleri ve Teknolojiye Yönelik Tutumları1

Cansu ŞEN

Doç. Dr. Betül TİMUR

PDF
Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumlardaki Hizmet Kalitesinin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Öğr. Gör. Özlem KIŞLALI

Doç. Dr. Somayyeh RADMARD

PDF
Okuma Yazmaya Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımına Dair İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Aylin SÖZER ÇAPAN

Figen GÜLTEKİN

PDF
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenmeye, Öğretmeye, Bilgiye Yönelik Algıları ve Bunların Sınıf İçi Yansımaları

Seda ÖZTÜRK

Yılmaz SOYSAL

Somayyeh RADMARD

PDF
İlkokul Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Mesleki Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ

Gülay GÜLBETEKİN

PDF
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Murat KARADEMİR

Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY

PDF
EFD