2017 NİSAN YIL 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

EFD NİSAN 2017  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN:2717-7955

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013

EFD Nisan 2017 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Erhan ALABAY

PDF
Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Mesleki Alanda Eğitim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

Ganime AYDIN

Şennur GEGEOĞLU

PDF
Mahalli İdarelerin Dezavantajlı Gruplara Eğitim Desteği Verme Sürecindeki Rolleri

Mahmut Turan EKTİREN

Mehmet Nuri KAYNAR

PDF
Aktif Fen Eğitim Sisteminin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumları ve Yaratıcılık Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Mahmut Turan EKTİREN

Yusuf SABAZ

PDF
Türkiye’de Özel/Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Destek Eğitim Odası Uygulaması: Sorunlar ve Öneriler

Batuhan NAR

Hasan Said TORTOP

PDF
EFD