2019 APRIL VOLUME 5 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

FACULTY OF EDUCATION JOURNAL

EFD APRIL 2019  

ISSN: 2149-5483

e-ISSN: 2717-7955

Volume: 5  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.EFD.2015.013

EFD April 2019 Editor's Message

 

Research Articles

Göç Alan Bölgelerde Çalışan Branş Öğretmenlerinin İş Doyumu: Sultangazi Örneği

Ahmet KAVAK

Gül GÜLER

PDF
Kadın Okul Yöneticilerinin Lider Davranışı Göstermelerine ilişkin Öğretmenlerin İş Tatminlerinin Belirlenmesi

Sema TAŞKESENLİOĞLU

Somayyeh RADMARD

PDF
İlköğretim Birinci Sınıfta Okuma ve Yazma Eğitimine Ailenin Katkı Düzeyinin Belirlenmesi

Simay ŞAHİN

Belma TUĞRUL

PDF
Bir Eylem Araştırması: Edebiyat Gruplarının İlköğretim Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde Kullanımı

Dilek KÖKLER

Hülya YUMRU

PDF
Bir Eylem Araştırması: İlkokul Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde Sorgulama Tabanlı Öğretim Modeli

Sevil GÖZDE

Hülya YUMRU

PDF
EFD